Onze waarden

Comantec, en dus iedereen binnen de organisatie, tracht steeds te werken volgens volgende waarden:

KLANTENBINDING

Comantec nv mikt op een lange termijnrelatie met zijn klanten. Om dit te kunnen bereiken is Comantec nv veeleisend in zijn beleidsvoering en legt haar lat hoog om alle kwaliteitsnormen en verwachtingspatronen van onze klanten te bereiken of te overtreffen.

Alle afgesloten contracten zijn even belangrijk en Comantec nv zet zich met de grootste gedrevenheid in om een tevreden klant centraal te stellen!

Ons management en onze leidinggevenden plannen periodieke bezoeken aan al onze klanten en deze zijn voor Comantec nv ook uitermate belangrijk.

Zo wordt het mogelijk om eventuele verbeterpunten en optimalisaties aan de samenwerking of aan de installaties concreet aan te pakken in partnership met onze klant.

Correctieve acties en optimalisaties worden vervolgens strikt opgevolgd en geïmplementeerd in onze werking

AUTONOMIE

Door elke werknemer en business unit de vrijheid te geven om initiatief te nemen, creëren we een constante ontwikkeling van onze talenten. Deze autonomie versterkt ons vermogen om snel en creatief te reageren en dit in rechtstreeks contact met u, onze klant.

VERANTWOORDELIJKHEID

Ons succes hangt af van het verantwoordelijkheidsgevoel van onze mensen op ieder niveau van de organisatie, ongeacht hun positie. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid tegenover zijn projecten, collega’s, klanten en business unit.

VERTROUWEN

Vertrouwen wordt gegeven, verdiend, beloond, en het laat mensen toe om samen te werken, wetende dat ze op elkaar kunnen rekenen.

ONDERNEMERSSCHAP

Wij laten onze mensen de ruimte om initiatief te nemen, risico’s in te schatten, kansen te zien en te benutten. Het zijn immers onze techniekers en contract managers die het dichts bij onze klant staan en het best hun wensen aanvoelen en als eerste hierop kunnen inspelen. Dit zorgt ervoor dat we kunnen innoveren in onze projecten.

GROEPSSPIRIT EN SOLIDARITEIT

Leidinggevenden en technici werken in harmonie en houden de team-spirit optimaal. Wij werken samen om u, onze klant, een optimale service te kunnen garanderen.

Solidariteit is meer dan een principe. Het is een realiteit binnen ons netwerk: kennis, activiteiten en middelen worden gedeeld binnen Comantec en bij uitbreiding binnen de groep VINCI-Facilities, waardoor onze efficiëntie verhoogt en we snel kunnen handelen.

Het delen van kennis gebeurt via opleidingen en via toolboxen om deze efficiënt te spreiden over de gehele organisatie.